Υπηρεσίες

Ενδεικτικές τιμές

Διαβάστε λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες μας

http://Ηλεκτρολόγος%2024ώρες

Αλλαγή πρίζας ή διακόπτη

Η πιο συνηθισμένη εργασία για εμάς τους ηλεκτρολόγους

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή Καμένης Ασφάλειας

Η πιο συνηθισμένη εργασία για εμάς τους ηλεκτρολόγους

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Αναλαμβάνουμε άμεσα και γρήγορα την έκδοση πιστοποιητικού της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση ή Αλλαγή Ηλεκτρολογικού Πίνακα

Αναλαμβάνουμε άμεσα και γρήγορα την οποιαδήποτε εργασία που αφορά τον Ηλεκτρολογικό σας Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή βλάβης τηλεφώνου

Αναλαμβάνουμε άμεσα και γρήγορα την επισκευή οποιαδήποτε βλάβης τηλεφώνου & Ιντερνέτ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση ή Επισκευή βλάβης κεραίας τηλεόρασης

Είμαστε στην διάθεση σας για εγκατάσταση οποιαδήποτε κεραίας τηλεόρασης καθώς και την επισκευή της

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος & Αντιμετώπιση Διαρροής Ρεύματος

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιονδήποτε έλεγχο & Αντιμετώπιση Διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαίνιση Οικίας & Καταστήματος

Αναλαμβάνουμε μερική ή ολική, ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού σας και του επαγγελματικούς σας χώρου

Διαβάστε περισσότερα
Καλέστε μας όλο το 24ωρο